Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O nas

„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno,

ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej- mimo wszystkich słońc,

gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden uśmiech rozwidnia życie.”

Julian Ejsmond

 

Żłobek, to szczególne miejsce, w którym dziecko rozpoczyna swoją przygodę ze światem. Naszym zadaniem jest przede wszystkim stworzenie dziecku warunków, w których zaspokoimy tak ważne dla jego rozwoju poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy dla dzieci, aby wspierać i stymulować ich rozwój. Pomagać im w byciu coraz bardziej samodzielnym, towarzyszyć kiedy dokonują swoich pierwszych wyborów, nie zapominają przy tym, że dziecięca potrzeba usamodzielnienia się wyrasta na gruncie zbudowanego wcześniej poczucia bezpieczeństwa.

 

W ramach opieki sprawowanej nad dziećmi Żłobek realizuje następujące zadania:

 1. zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, odpowiednie do ich wieku i potrzeb,
 2. dba o wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku,
 3. zapewnia dzieciom warunki bytowe zbliżone jak najbardziej do warunków domowych, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i uczy właściwych zachowań społecznych,
 4. dba o bezpieczeństwo dzieci i o ich zdrowie,
 5. zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku wyżywienie odpowiednie do ich wieku, zgodne z obowiązującymi normami i zasadami dietetyki,
 6. rozwija samodzielność dzieci oraz wyrabia nawyki higieny osobistej,
 7. zapewnia dzieciom jak najlepsze warunki wypoczynku i zabawy z elementami edukacji, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka i jego indywidualne potrzeby, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niepełnosprawności,
 8. wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez informowanie o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i poprawę warunków pobytu dziecka w żłobku.

 

Podczas realizacji powyższych zadań Żłobek uwzględnia wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i w przypadku dziecka niepełnosprawnego – rodzaj niepełnosprawności.

 

Realizacja celów oraz zadań Żłobka następuje w wyniku spełnienia następujących wymogów:

 1. w czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad nimi sprawuje fachowy personel zatrudniony w Żłobku, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi,
 3. w Żłobku stosowane są różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rozwoju niepełnosprawności.

 

Żłobek realizuje zadania wynikające z przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i przepisów wykonawczych.

 

Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku określonym w art. 2 ustawy do 4 roku życia. Placówka posiada 72 miejsca, w jej obszarze funkcjonują następujące grupy wiekowe:

 • Grupa I „ Słoneczka”
 • Grupa II „ Biedroneczki”
 • Grupa III „ Krasnoludki”

 

Lokal żłobka jest odpowiednio przystosowany do wieku dzieci w nim przebywających. Przestrzenne pomieszczenia w pełni gwarantują dziecku bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Każda grupa wiekowa posiada oddzielne wejście, szatnię, łazienkę, jadalnię i bawialnię. W czasie pobytu dzieci w żłobku opiekę nad nimi sprawuje pielęgniarka, opiekunki dziecięce i pomoc do dzieci.

 

Dzieci korzystają w żłobku z trzech posiłków, tj.:

 • pierwsze śniadanie,
 • drugie śniadanie,
 • obiad.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Data dodania: 2018-05-07 09:42:45
Data edycji: 2023-03-27 21:32:30
Ilość wyświetleń: 2006
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej