Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Opłaty za Żłobek

Wzór przelewu

 

Adresat

Żłobek Miejski nr 1

Os. Błękitne 28

58-200 Dzierżoniów

 

Nr rachunku bankowego  

10 9527 0007 0051 0626 2000 0001

 

W treści przelewu proszę umieścić: Imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza oraz wyszczególnić kwotę należną za pobyt oraz kwotę odsetek (w przypadku ich naliczenia).

W każdym miesiącu, najpóźniej do 5 dnia danego miesiąca rodzice otrzymują  informację dotyczącą wysokości opłaty za żłobek. Opłata jest naliczana z dołu.

 

Na podstawie uchwały nr XL/373/22 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 marca 2022 roku, zmienia się wysokość opłaty

za pobyt dziecka i jego wyżywienie (Załącznik Nr 1).

Jednocześnie informuję, że zmiana ta naliczana będzie od dnia 01.05.2022 roku za wyżywienie, a od 01.09.2022 roku za pobyt dziecka w placówce.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor

Żłobka Miejskiego Nr 1

w Dzierżoniowie

Magdalena Bochenek

 

 

Data dodania: 2022-04-23 12:52:23
Data edycji: 2023-01-02 19:51:18
Ilość wyświetleń: 4526
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej