Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 punkty bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – czynne od poniedziałku do piątku w 2019 r.

 

Rejestracja:

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64

 • elektronicznie na stronie www.pow.dzierzoniow.pl (baner bezpłatna pomoc prawna) lub po zeskanowaniu QR – codu

 1. 1. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  od godz. 7.30 do godz.11.30 – obsługiwany przez radców prawnych.
  Telefon do punktu: 74 832 52 08

 2. 2. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez adwokatów.
  Telefon do punktu: 74 832 52 08

 3. 3. Punkt: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5
  poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30 - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi.
  Telefon do punktu: 699 801 659

 4. 4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Pieszyce - siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach przy ul. Kościuszki 2 od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przezS towarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”.
  Telefon do punktu: 74 817 62 46


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Finansowanie:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 

Obszary działania:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

 4. nieodpłatną mediację lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Data dodania: 2019-01-10 19:37:54
Data edycji: 2022-04-23 13:10:49
Ilość wyświetleń: 801
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej