Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie informuje o rozpoczętym naborze dzieci do Żłobka na rok szkolny 2019/2020.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERZONIOWIE

z dnia 15.03.2019 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 60)

2. Uchwała nr XLII/306/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie.

 

Zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2019 roku.

 

Iwona Życińska

(Dyrektor żłobka)

 

 

Zarządzenie nr 10/2019

Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierzoniowie

z dnia 03.06.2019 roku.

 

W sprawie wprowadzenia zmian, sprostowania do regulaminu rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020 wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Złobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie z dnia 15.03.2019 r.

 

zarządza się co następuje:

 

paragraf 1

Zmienia się w zasadach postępowania rekrutacyjnego pkt VII i nadaje mu się następujące brzmienie " W sytuacji uzyskania w procesie rekrutacji takiej samej liczby punktów, która uniemożliwia ustalenie listy kandydatów przyjętych do Żłobka, na wolne miejsca w grupie zostaną przyjęte najmłodsze dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej".

 

paragraf 2

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest załącznik nr 1.

 

paragraf 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

                                                                                                                                                               Dyrektor Żłobka

                                                                                                                                                                Iwona Życińska

 

 

 

Data dodania: 2018-05-07 09:39:43
Data edycji: 2019-07-05 12:25:50
Ilość wyświetleń: 1693
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button