Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie informuje o rozpoczętym naborze dzieci do Żłobka na rok szkolny 2019/2020.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W DZIERZONIOWIE

z dnia 15.03.2019 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 60)

2. Uchwała nr XLII/306/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie.

 

Zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2019 roku.

 

Iwona Życińska

(Dyrektor żłobka)

Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button