Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Roczne Plany Pracy Grup 2018/2019

Roczne Plany Pracy Grup 2018/2019

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej

w grupie I

Maj

 

 1. Rozwój ruchowy i umuzykalniający

 • Proste zabawy kołowe – „Balonik”, „Kółko graniaste”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź”, „Rolnik sam w dolinie”, „Mało nas” i in.. (opiekunka zwraca uwagę, by dzieci tworzyły koło; dba o bezpieczeństwo oraz wykonuje czynności razem z dziećmi);

 • Mały tor” – tor przeszkód z wykorzystaniem brył przestrzennych i zabawek, a także materaca i mebli (opiekunka przy pomocy maskotki pokazuje prawidłowe wykonanie zadań, asekuruje dziecko w trakcie ćwiczeń; zachęca do wspólnej zabawy, nagradza dzieci pochwałą.

 • Woogie boogie” – swobodny taniec do różnych skocznych utworów (opiekunka aranżuje zabawę muzyczno – ruchową, opierającą się o swobodny taniec).

 • Zabawy ruchowo – naśladowcze – zapoznanie dzieci z nowymi piosenkami o tematyce majowej łąki („Motylek”, „Biedroneczka”, „Pszczółki”)

 • Dzień Mamy” – zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce związanej z Dniem Mamy – próby naśladowania ruchem treści śpiewanych piosenek; uczestniczenie w przygotowaniu upominków dla kochanej Mamy. Wręczenie rodzicowi upominków.

 • Na świeżym powietrzu jest fajnie!” - Czerpanie radości z udziału w zabawach na świeżym powietrzu w ogrodzie żłobkowym i w spacerach w pobliżu żłobka oraz w parku.

 1. Rozwój poznawczy

 • Majowa łąka” – zapoznanie dzieci z wyglądem i mieszkańcami łąki (opiekunka na podstawie teatrzyku, ilustracji przedstawia łąkę; przygotowuje nagrania kilku prostych dźwięków związanych ze zwierzątkami, które się pasą na łące (np. krowy, owce, konie) i owadami (np. pszczółka, motylek, biedronka, konik polny);

 • Motylek” – opiekunka prezentuje dzieciom postać motylka na podstawie kolorowych książeczek i piosenek.

 • Moja mama” – opiekunka wraz z dziećmi przygotowują upominki z okazji Dnia Mamy;

 • Środki transportu”- opiekunka na podstawie ilustracji, opowiadań, dźwięków i puzzli opowiada o pojazdach.

 1. Rzowój manipulacyjno – konstrukcyjny

 • Układanie prostych kilkuelementowych układanek drewnianych – dopasowywanie puzzli do kształtu; stymulowanie procesu spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej;

 • Książeczki w miękkiej i twardej okładce – odwracanie kartek.

 • Klocki miękkie i twarde – piętrzenie, szeregowanie, budowanie prostych konstrukcji, burzenie;

 • Zabawy z piłką – próby podrzucania, toczenia, chwytania i turlania;

 • Zabawy z chustą animacyjną – rozwijanie motoryki dużej (chwytanie za chustę i próby falowania jej, podnoszenia góra – dół).

 

 1. Usprawnienie samoobsługi i rozwój społeczny

 • Doskonalenie nawyków porządkowych po zakończonej zabawie – segregacja, zbieranie zabawek, klocków, samochodów na wyznaczone miejsca;

 • Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie – czekanie na swoją kolej, nie zabieranie innym zabawek; dzielenie się zabawkami.

 • Kontynuacja wspomagania nauki samodzielności w piciu z kubka i posługiwaniu się łyżką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej

w grupie I

Czerwiec

 

 1. Rozwój ruchowy i umuzykalniający

 • Zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce letniej i wakacyjnej „Lato”, „Lato lato czeka”, „Piosenka bez końca”, „Jedzie pociąg z daleka” oraz z piosenkami na Dzień Taty „Tato już lato”, „Drogi Tato” (inscenizowanie piosenek ruchem ciała);

 • Ćwiczenia ruchowe z narracją o tematyce letniej – wykorzystanie różnych płaszczyzn w przestrzeni (leżę na plaży pod parasolem, chodzę po górach, pływam w morzu);

 • Zabawy ruchowo – naśladowcze w kole „Słońce świeci”, „Deszczyk pada”, „Wieje wietrzyk”, „Przyszła burza”.

 

 1. Rozwój poznawczy

 • Lato” – zapoznanie dzieci z nową porą roku – charakterystyczne symbole lata – zielona trawa i liście, kolorowe kwiaty, gorące słońce, lekki ubiór, okulary przeciwsłoneczne, picie dużo wody, lody itp.;

 • Wakacje” – zapoznanie dzieci z pojęciem „wakacji” i typowymi miejscami, w których się wypoczywa i spędza czas wolny (morze, góry, las, jezioro; wycieczka, jazda na rowerze, pływanie łódką, kąpiel wodna itp.)

 • Odkrywamy działanie wody” – zabawy badawcze z wodą rozwijające myślenie logiczne, przyczynowo –skutkowe; rozbudzające ciekawość otaczającego świata (opiekunka przygotowuje miskę z wodą oraz inne materiały służące do wykonania eksperymentu, np. dzieci poznają temperaturę wody – ciepła, zimna; obserwują co tonie w wodzie, a co się na niej utrzymuje; co się rozpuszcza w niej, a co nie; dowiadują się do czego woda służy – picie, mycie ciała oraz w jaki sposób można z nią się bawić – puszczanie łódeczek, robienie bąbelków, czy baniek mydlanych).

 • Tato już lato” – przygotowanie upominków z okazji Dnia Taty, śpiewanie piosenek o tacie, wręczenie upominków.

 

 1. Rozwój manipulacyjno – konstrukcyjny

 • Zabawy z chustą animacyjną – falowanie, podrzucanie na niej piłeczek;

 • Klocki twarde, miękkie o zróżnicowanej wielkości strukturze;

 • Piramidy, układanki, obręcze, labirynty – usprawnianie chwytu precyzyjnego o koordynacji wzrokowo – ruchowej;

 • Rzucanie do celu z wykorzystaniem małych piłek, kosza;

 • Książeczki w miękkiej i twardej oprawie – odwracanie kartek, nazywanie elementów obrazka.

 

 1. Usprawnianie samoobsługi/ rozwój społeczny

 • Doskonalenie nawyków porządkowych po skończonej zabawie: zbieranie zabawek, segregacje; nagradzanie prawidłowy sposób zachowywania się, nagradzanie udane próby i właściwe zachowanie;

 • Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie – czekanie na swoją kolej, zachęcanie do zgodnej zabawy.

 • Kontynuowanie nauki samodzielności w picu z kubka i posługiwania się łyżką.

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej

w grupie II

 

MAJ

KOLOROWA ŁĄKA – POZNAJEMY KWIATY I OWADY. DZIEŃ MAMY.

1. Rozwój sfery emocjonalnej:

 • Wyrażanie emocji i uczuć w sposób werbalny i niewerbalny (próby przed Uroczystością z okazji Dnia Mamy i podczas występu).

 • Dziecko przy pomocy opiekunki będzie musiało starać się kontrolować własne emocje.

 • Opiekunki nakłaniają dzieci do uśmiechu i wspólnej zabawy z kolegami, koleżankami, opiekunkami i mamami.

2. Rozwój sfery społecznej:

 • Czynne uczestniczenie w życiu żłobka - dziecko jako członek rodziny.

 • Znajomość najbliższych członków rodziny – mama jako najważniejsza osoba w życiu dziecka.

 • Wspólne przeżywanie radości, sprawiania przyjemności najbliższym (Dzień Mamy).

 • Udział w zajęciach rozwijających wrażliwość słuchową.

 • Nauka chodzenia w parach spacer w pobliżu żłobka - nauka czerpania radości z udziału w spacerze i obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

 

3. Rozwój sfery poznawczej:

 • Przywitanie miesiąca poprzez naukę wierszyka „Przywitajmy się”.

 • Utrwalanie piosenek już poznanych, dotyczących pory roku.

 • Przeprowadzanie zabaw relaksacyjnych „Na łące” (rozwijanie wyobraźni).

 • Odgadywanie odgłosów zwierzątek.

 • Słuchanie odgłosów „Majowej Łąki”.

 • Nauka wierszyków i piosenek na Uroczystość z okazji Dnia Mamy (według scenariusza).

4. Edukacja przyrodniczo - zdrowotna:

 • Dostrzeganie zmienności pogody (wiosna).

 • Oglądamy tęczę namalowaną prze opiekunki.

5. Wychowanie przez sztukę:

 • Dzieci z pomocą opiekunek wykonują pracę plastyczną grupową „Wiosenna Łąka” i kolorowanie kredkami kolorowanki - portret „Kochana Mama”.

 

6. Edukacja matematyczna:

 • Dzieci wraz z opiekunkami liczą w zakresie trzech. Opiekunki przeprowadzają zabawę dydaktyczną "Pszczółki latają".

 • Ćwiczenia w porównywaniu wielkości „ Duży bocian, mała pszczółka”

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej przez określenie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie - z przodu, z tyłu.

W miesiącu maju skupimy swoją uwagę na temat pory roku jaka nas otacza (wiosna) - śpiewamy piosenki, mówimy wierszyki, rozwijamy swoją sprawność manualną, skupiamy uwagę na czynnościach jakie wykonujemy i będziemy pamiętać o Dniu Mamy (dzieci przygotowują występ artystyczny).

 

Dzieci bawią się również dowolnie według własnych zainteresowań, a także poprzez zabawy organizowane przez opiekunki (zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne z wykorzystaniem klocków itp.). Zabawy muzyczno –ruchowe i zabawy orientacyjno – porządkowe prowadzone przez opiekunki. Zajęcia indywidualne przy stoliku korzystając z układanek i puzzli (dzieci układają proste obrazki). Wyjście do ogrodu żłobka - wspólna dowolna zabawa na świeżym powietrzu (jeżeli pogoda nam na to pozwoli).

 

Realizowanie programu:

- Książeczka a w niej bajeczka: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyobraźni dziecka, stymulowanie jego rozwoju, mowy i pamięci.

- Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy: kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

- Profilaktyka higieny jamy ustnej „Akademia Aguafresh”: kształtowanie prawidłowych nawyków jamy ustnej.

 

 

CZERWIEC

LATO, LATO... - NADCHODZI DZIEŃ TATY.

 

1. Rozwój sfery emocjonalnej:

 • Wyrażanie emocji i uczuć w sposób werbalny i niewerbalny (Dzień Taty).

 • Dziecko przy pomocy opiekunki będzie musiało starać się kontrolować własne emocje.

 • Opiekunki nakłaniają dzieci do uśmiechu i wspólnej zabawy z dziećmi, opiekunkami.

 • Poznanie samego siebie i budowa obrazu własnego "JA" - zwrócenie uwagi, że w miesiącu czerwcu zbliża się wyjątkowy dzień "Dzień Dziecka".

2. Rozwój sfery społecznej:

 • Czynne uczestniczenie w życiu żłobka - dziecko jako członek rodziny.

 • Znajomość najbliższych członków rodziny – tata jako najważniejsza osoba w życiu dziecka.

 • Wspólne przeżywanie radości, sprawiania przyjemności najbliższym (Dzień Taty).

 • Udział w zajęciach rozwijających wrażliwość słuchową, słuchanie wiersza "O moim tacie".

 • Nauka piosenki "Tato już lato".

 • Nauka chodzenia w parach spacer w pobliżu żłobka - nauka czerpania radości z udziału w spacerze i obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

 • Zabawa muzyczno - ruchowa z wykorzystaniem piosenki "Jedzie pociąg z daleka".

 

3. Rozwój sfery poznawczej:

 • Utrwalanie piosenek już poznanych, dotyczących pory roku i nauka piosenki "Lato, Lato".

 • Przeprowadzanie zabaw relaksacyjnych „Motylki odpoczywają” (rozwijanie wyobraźni).

 • Słuchanie odgłosów „Jedziemy nad morze”.

 • Rozmowa na temat zbliżających się wakacji.

4. Edukacja przyrodniczo - zdrowotna:

 • Dostrzeganie zmienności pogody (lato).

 • Czerpanie radości z korzystania z pięknej, słonecznej pogody.

 • Oglądanie ilustracji wakacji które się zbliżają.

 • Pokazujemy ilustracje z różnych miejsc wypoczynku (góry, las, jezioro, morze).

5. Wychowanie przez sztukę:

 • Dzieci z pomocą opiekunek wykonują pracę plastyczną grupową „Wakacyjna podróż”.

6. Edukacja matematyczna:

 • Dzieci wraz z opiekunkami liczą w zakresie trzech. Opiekunki przeprowadzają zabawę dydaktyczną "Liczymy piłeczki plażowe".

 • Ćwiczenia w porównywaniu wielkości „ Słoneczko małe i duże”

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej przez określenie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie - z przodu, z tyłu "Słoneczko na niebie".

 

W miesiącu czerwcu skupimy swoją uwagę na temat pory roku jaka nas otacza (lato) - śpiewamy piosenki, mówimy wierszyki, rozwijamy swoją sprawność manualną, skupiamy uwagę na czynnościach jakie wykonujemy i będziemy pamiętać o zbliżającym się Dniu Taty (przygotowanie upominków). Bawimy się wesoło z okazji Dnia Dziecka. Przygotowujemy się do Festynu rodzinnego.

 

Dzieci bawią się również dowolnie według własnych zainteresowań, a także poprzez zabawy organizowane przez opiekunki (zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne z wykorzystaniem klocków itp.). Zabawy muzyczno –ruchowe i zabawy orientacyjno – porządkowe prowadzone przez opiekunki. Zajęcia indywidualne przy stoliku korzystając z układanek i puzzli (dzieci układają proste obrazki). Wyjście do ogrodu żłobka - wspólna dowolna zabawa na świeżym powietrzu (jeżeli pogoda nam na to pozwoli).

 

Realizowanie programu:

- Książeczka a w niej bajeczka: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyobraźni dziecka, stymulowanie jego rozwoju, mowy i pamięci.

- Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy: kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

- Profilaktyka higieny jamy ustnej „Akademia Aguafresh”: kształtowanie prawidłowych nawyków jamy ustnej.

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej

w grupie III

 

 

MAJ

 

Majowa łąka

(06.05. – 10.05.2019)

Zachęcanie do obserwacji przyrody (zwierząt, roślin, drzew). Szukanie kolorów wiosny. Rozwijanie koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie wiosny. Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące. Ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenie słuchu fonematycznego. Wspomaganie rozwoju mowy. Doskonalenia umiejętności liczenia do 3. Rozwijanie spostrzegawczości. Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt mieszkających na łące. Doskonalenie sprawności manualnej. Pobudzanie inwencji twórczej dziecka. Rozwijanie skupienia uwagi. Utrwalenie umiejętności matematycznych. Zapoznanie z kwiatami łąki, Nauka piosenki, Doskonalenie spostrzegawczości, kojarzenia i pamięci; Rozwijanie mowy, Utrwalenie kolorów, Ćwiczenie usprawniające analizę i syntezę wzrokową, Rozwijanie wyobraźni, Doskonalenie sprawności ruchowej, Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. Zdobywanie wiadomości na temat życia zwierząt, Obserwowanie przyrody, Rozwijanie umiejętności słuchania, Kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej, Utrwalanie umiejętności liczenia do 3.

Dziecko: obserwuje przyrodę; nazywa zwierzęta, rośliny napotkane w trakcie spaceru,; rozpoznaje i nazywa kolory przyrody, sprawnie porusza się w parach, jest wrażliwe na piękno otaczającej przyrody; wymienia nazwy wybranych zwierząt zamieszkujących na łące; słucha wiersza, odpowiada na pytania opiekunki,; stara się zauważyć elementy obrazka nie pasujące do siebie; rozpoznaje i naśladuje odgłosy mieszkańców łąki,; prawidłowo artykułuje zgłoski – kum, bzz, kle, ćwir; liczy do 3; rozwiązuje zagadkę; potrafi powiedzieć, jak wygląda biedronka i jakie są jej zwyczaje; uważnie słucha opowiadania,; posługuje się liczebnikami porządkowymi, przeliczając kropki biedronek; określa położenie biedronki względem krzaku za pomocą określeń: na, pod, za, obok; wykonuje biedronkę metodą origami z kół; śpiewa piosenkę; rozpoznaje i nazywa kwiaty rosnące na łące; dostrzega brakującego kwiatka; rozpoznaje i nazywa kolory kwiatów; wie, jak zbudowany jest kwiat; uczestniczy w zabawie ruchowej; ćwiczy oddech; wie, że gąsienica przekształca się w motyla, obserwuje przyrodę, słucha treści wiersza i poleceń opiekunek, naśladuje ruchy zgodnie z treścią rymowanki, samodzielnie liczy do 3.

 

Przygotowanie do Dnia Mamy

(13.05. – 17.05.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, utrwalenie wierszyków i piosenek. Nauka wierszy. Rozwijanie koncentracji uwagi. Uwrażliwienie na sygnały dźwiękowe. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Doskonalenie umiejętności chodzenia w parach. Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie.

 

.

 

 

Dziecko: - czynnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości, - recytowanie wierszyków o mamie i tacie, - śpiewa piosenki, - potrafi jak najładniej zaprezentować się podczas występów, - odczuwa radość z możliwości uczestniczenia w występach dla mamy i taty, - chętnie uczestniczy w spacerze

Uroczystość Dnia Mamy

(20.05. – 24.05.2019)

Przygotowanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, utrwalenie wierszyków i piosenek. Nauka wierszy. Rozwijanie koncentracji uwagi. Uwrażliwienie na sygnały dźwiękowe. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Doskonalenie umiejętności chodzenia w parach. Rozwijanie sprawności ruchowej na świeżym powietrzu. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie zdolności konstrukcyjnej. Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie.

Dziecko: - czynnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości, - recytowanie wierszyków o mamie i tacie, - śpiewa piosenki, - potrafi jak najładniej zaprezentować się podczas występów, - odczuwa radość z możliwości uczestniczenia w występach dla mamy i taty, - chętnie uczestniczy w spacerze, - chętnie przybywa na świeżym powietrzu, - uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych, - chętnie bawi się z rówieśnikami.

Mieszkańcy innych kontynentów

(27.05. – 31.05.2019)

Poznanie życia dzieci żyjących na innych kontynentach oraz ich wyglądy. Rozwijanie spostrzegawczości. Kształtowanie szacunku i tolerancji w stosunku do ludzi różniących się od nas .Doskonalenie sprawności manualnej. Pobudzanie inwencji twórczej dziecka. Rozwijanie skupienia uwagi.. Doskonalenie spostrzegawczości, kojarzenia i pamięci; Rozwijanie mowy, Utrwalenie kolorów Doskonalenie sprawności ruchowej Rozwijanie umiejętności słuchania, Kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej, Utrwalanie umiejętności liczenia do 3.

Dziecko:

-zapoznaje się z wyglądem rówieśników z różnych stron świata
- wzbogaca słownictwo
- uważnie słucha wierszy i opowiadań;
-osłuchuje się z pojęciami: Ameryka Północna, Indianin, Afryka, Murzyn, Azja, Japonka, Grenlandia, Eskimos
- chętnie uczestniczy w zabawach
-samodzielnie liczy do 3

 

 

CZERWIEC

 

Na naszym podwórku

(03.06. – 07.06.2019)

Rozwijanie współdziałania z partnerem. Rozwijanie mowy. Rozwijanie spostrzegawczości. Nauka chodzenia w parach. Zabawa w grupie. Rozwijanie umiejętności kojarzenia. Kształtowanie umiejętności słuchania. Doskonalenie aparatu mowy. Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie sprawności manualnych. Rozwijanie mowy i rytmu. Kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie.

 

 

Dziecko:

- potrafi współpracować, - wypowiadać się na podany temat, - uważnie słucha wiersza, - omówić ilustracje, - potrafi chodzić w parach, - bierze udział w zabawach grupowych, - wie, do tego można wykorzystać zaprezentowane przedmioty, - uważnie słuchać utworu, - potrafi puszczać bańki mydlane, - prawidłowo posługuje się stempelkami, - wykonuje prace według własnego pomysłu, - chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, - ćwiczy aparat słuchu i mowy, - posiada poczucie rytmu.

 

 

Ruch to zdrowie

(10.06. – 14.06.2019)

 

 

Kształtowanie sprawności fizycznej, Usprawnianie koordynacji słuchowo–ruchowej, Doskonalenie mowy i myślenia, Rozwijanie umiejętności kojarzenia, Nauka figur geometrycznych, Utrwalanie kolorów; Uświadamianie dzieciom znaczenia sportu oraz zabaw ruchowych dla zdrowia; uaktywnianie dzieci do brania udziału w zabawach ruchowych; poznanie różnych dyscyplin sportowych; rozwijanie mowy i myślenia dzieci; doskonalenie rzutów do celu, toczenia piłki; Kształtowanie postawy prozdrowotnej, Rozwijanie świadomości własnego ciała; Utrwalanie przyzwyczajeń i nawyków dbania o codzienną higienę ciała; Doskonalenie umiejętności porządkowania i klasyfikowania; Utrwalenie znajomości figur geometrycznych, Wspomaganie rozwoju mowy, Rozwijanie ruchowej inwencji twórczej. Rozwijanie motoryki dużej, Doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej i wzrokowo – ruchowej.

 

Dziecko:

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym, przy muzyce; reaguje na sygnał dźwiękowy opiekunki; nazywa i rozpoznaje figury geometryczne, określa ich kolor; chętnie wypowiada się na temat zdrowia; rozpoznaje i nazywa sprzęt sportowy i wie do kogo on należy. Wie, co to jest sport; aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych; zna różne dyscypliny sportowe i potrafi je nazwać; chętnie wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, potrafi celnie rzucać i toczyć piłkę; słucha poleceń opiekunki; jest świadome własnego ciała; wie, że trzeba myć ręce przed posiłkiem; zna przeznaczenie i nazwy przyborów toaletowych; potrafi rozpoznać znane przedmioty, nazwać je i uporządkować wg przeznaczenia; obrazuje wg własnych pomysłów wskazane czynności związane z higieną; chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, słucha poleceń opiekunki; potrafi przewinąć szarfę przez całe ciało; potrafi wskoczyć i wyskoczyć z kółka; przejdzie przez tor przeszkód.

 

 

 

 

 

Nadchodzi lato

(17.06. – 21.06.2019)

Zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki lata. Rozwijanie logicznego myślenia. Doskonalenie umiejętności chodzenia w parach. Zabawa w grupie. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Ćwiczenie pamięci. Rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie spostrzegawczości. Sprawności manualnych i ruchowych. Rozwijanie zręczności i koncentracji uwagi. Utrwalanie kolorów.

 

 

Dziecko:

- podaje przykłady oznak lata, - klasyfikuje garderobę, - uczestniczy w zabawach naśladowczych, - logicznie myśli potrafi chodzić w parach, - bierze udział w zabawach grupowych, - zapamiętuje wiersz, - klasyfikuje muszelki ze względu na wielkość, - chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, - potrafi odgadnąć kto stoi za drzwiami, - samodzielnie wykonuje prace plastyczną, - chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, - potrafi skoncentrować się na zabawie, - zna kolory.

 Wakacje tuż tuż

(24.06. – 28.06.2019)

 Rozwijanie motoryki dużej i małej, Kształtowanie wyobraźni, Doskonalenie koordynacji ruchowo – wzrokowej, Usprawnianie równowagi całego ciała, Rozwijanie mowy. Usprawnianie pracy rąk i palców podczas zabaw manipulacyjnych. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie aparatu mowy. Rozwijanie sprawności manualnych, Kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej i wzrokowo – ruchowej. Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku w różnych porach roku. Wysłuchiwanie odgłosów charakterystycznych dla lata w naszym mieście. Rozwijanie wrażliwości słuchowej, Doskonalenie sprawności ruchowych, Rozwijanie mowy i logicznego myślenia. Rozwijanie poczucia rytmu.

 

Dziecko:

uważnie słucha piosenki; wypowiada się na jej temat; chętnie uczestniczy w zabawie ruchowo – naśladowczej; chodzi w rytmie wystukiwanym przez opiekunkę, klaszcze rytmicznie; dostrzega różnice w wyglądzie parku w różnych porach roku; słucha odgłosów charakterystycznych dla lata w naszym mieście; słucha poleceń opiekunek; uczestniczy w zabawach ruchowych (samodzielnie lub z pomocą): - chlapie wodą, - zanurza ręce w wodzie, - uderza dłońmi o taflę wody, - nalewa wodę do kubeczków, - przelewa wodę z kubka do kubka, - wylewa wodę z kubeczków, - dmucha na wodę przez słomkę - wkłada do wody kamienie, - wyjmuje kamienie z wody – puka kamieniem o kamień,- dmucha w rzeczy znajdujące się w wodzie; myje rączki; maluje kolorową kredą korzystając z wyobraźni; opowiada, co namalowało; chętnie uczestniczy w różnorodnych zabawach ruchowych z wykorzystaniem piłki, liny, woreczków i szarf (potrafi łapać i kopać piłkę, chodzić po śladzie – linii, wskakiwać i wyskakiwać z szarfy, rzucać woreczkami celnie do kosza)

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-10-21 14:13:35
Data edycji: 2019-05-07 21:03:46
Ilość wyświetleń: 483
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button