Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

TABELA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr XLVI/340/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie, od 1 stycznia 2020 roku opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku wzrasta z kwoty 2,25 zł do kwoty 2,60 zł. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie w wymiarze do 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku wynosi 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (  §1 pkt 1 w/w uchwały).

Wysokość stawki żywieniowej nie ulega zmianie i wynosi 7.50 zł (całodzienne wyżywienie).

 

Z poważaniem

Iwona Życińska

Dyrektor

Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie

Data dodania: 2020-01-07 16:55:12
Data edycji: 2020-01-07 17:22:06
Ilość wyświetleń: 189
Godło
Kontakt

58-200 Dzierżoniów

os. Błękitne 28

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button